Ban giáo sư

 

 

    Lời nói đầu:

    Trong tục ngữ ca dao Việt Nam của chúng ta đă có biết bao mỹ từ để diễn tả t́nh Thầy Tṛ, không ngoài mục đích nói lên sự biết ơn và sự kính trọng của học tṛ, của bậc phụ huynh đối vối Thầy Cô, người đă dạy dỗ và truyền đạt sự hiểu biết cho các học tṛ và các thế hệ tương lai. Những câu ca dao quen thuộc có thể kể như :

    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư .

    Không Thầy đố mầy làm nên.

    hay là :

    Muốn sang phải bắc cầu Kiều,

    Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy.

    Trong ư nguyện vẫn một ḷng biết ơn và yêu kính Thầy Cô, như là một lời tri ân đến các vị Giáo Sư cũng như ban Giám Đốc của trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi, trang BAN GIÁO SƯ được h́nh thành nhằm ghi lại ít nhiều h́nh ảnh và công đức mà Quư Thầy Cô đă góp phần giảng dạy cho trường của chúng ta. Nếu những chi tiết ghi sau đây có sai sót, xin quư vị cũng như các bạn vui ḷng bổ khuyết để càng ngày chúng ta có nhiều chi tiết chính xác và đầy đủ hơn.

    Trân trọng kính chào và cảm ơn rất nhiều sự góp ư của quư Thầy Cô cũng như quư thân hữu xa gần.

    Thay mặt,

    Lê Thị Mỹ Hoa. 12A2 - 1973

 

 

 

SỐ

DANH SÁCH  ( theo mẫu tự )

MÔN GIẢNG DẠY

NIÊN KHÓA

1.

Thầy Nguyễn Văn A

Âm Nhạc

2.

Cô Vũ Thị Hồng Ân

Vạn Vật

3.

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

Văn Thư

4.

Thầy Lữ Phúc Ánh

Anh Văn & Việt Văn

5.

Cô Huỳnh Thị Anh

Pháp Văn

6.

Cô Huỳnh Thị Ánh

Việt Văn

7.

Cô Nguyễn Thị Huỳnh Ánh

Giám Thị

8.

Cô Trần Thị Ngọc Ánh

Giám Thị

 9.

Thầy Trịnh Đại Bằng

Vạn Vật

10.

Thầy Đào Mạnh Bột

Sử Địa

11.

Cô Nguyễn Thị Cần

Việt Văn

12.

Cô Mai Thị Cư

Giám Thị

13.

Thầy Đỗ Hữu Cự

Lư Hóa

14.

Thầy Nguyễn Quốc Cường

Toán

15.

Thầy Lê Đ́nh Chi

Giám Thị

16.

Thầy Ngô Đ́nh Chiến

Anh Văn

17.

Thầy Hồ Công Danh

Triết

18.

Thầy Trần Thanh Dũng

Việt Văn

Quá cố

19.

Thầy Lư Di

Hiệu Trưởng

 3/1969-4/1975

20.

Cô Lê Thị Diễn

Vạn Vật

20a.

Cô Phan Ngọc Diệp

Anh Văn

21.

Cô Lê Thị Diệu

Vạn Vật

22.

Cô Lê Thị Mỹ Dung

Việt Văn

23.

Thầy Dương Hồng Dực

Sử Địa

24.

Cô Huỳnh Xuân Đào

Anh & Pháp Văn

25.

Thầy Nguyễn Tất Đạt

Toán

26.

Thầy Nguyễn Hữu Điện

Toán

27.

Thầy Vũ Ngọc Điền

Sử Địa

28.

Thầy Nguyễn Minh Định

Anh Văn

29.

Thầy Phạm Ngọc Đĩnh

Anh Văn

Quá cố

30.

Thầy Hoàng Hữu Độ

Toán

31.

Thầy Phạm Văn Đồng

Công Dân

32.

Thầy Nguyễn Doăn Đức

Hội Họa

Quá cố

33.

Thầy Bạch Văn Đức

Lư Hóa

34.

Cô Huỳnh Thị Đức

Sử Địa

35.

Cô Lê Như Đức

36.

Thầy Nguyễn Thế Giá

Anh Văn

 Quá cố

37.

Thầy Mai Viết Giang

Toán

38.

Thầy Vũ Bội Minh Giao

Công Dân

39.

Thầy Trần Minh Gương

Anh Văn

40.

Cô Ngô Từ Thị Hà

Pháp Văn

41.

Thầy Nguyễn Vũ Hải

Toán

42.

Cô Nguyễn Mộng Hằng

Nữ Công

43.

Cô Hàng Thị Hằng

Lư Hóa

44.

Cô Le Hữu Hạnh

Nữ Công

45.

Thầy Nguyễn Phước Hậu

Toán

46.

Thầy Vương Công Hi

Công Dân

47.

Thầy Nguyễn Hữu Hiến

Toán & Lư Hóa

48.

Thầy Trần Đức Hinh

Công Dân

49.

Thầy Phạm Quân Hồng

Việt Văn

50.

Cô Nguyễn Thị Túy Hồng

Công Dân

51.

Cô Khưu Huỳnh Hương

Việt Văn

52.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Pháp Văn

53.

Thầy Tri Thinh Huệ

Hội Họa

54.

Cô Nguyễn Thị Huệ

Toán & Giám Thị

55.

Thầy Phan Văn Hữu

Sử Địa

56.

Thầy Mai Ngọc Huy

Pháp Văn

57.

Thầy Phạm Quang Huyến

Toán

58.

Cô Vơ Ngọc Khánh

Việt Văn

59.

Thầy Bùi Quốc Khánh

Công Dân

60.

Thầy Hứa Văn Khiêm

Thể Dục

61.

Thầy Phạm Văn Khôi

Việt Văn

62.

Cô Nguyễn Nhật Xuân Lan

Thể Dục

63.

Cô Hồng Thị Lành

Giám Thị & Sử Địa

64.

Cô Dương Thị Liên

Pḥng Hành Chánh

65.

Thầy Lê Trọng Liên

Sử Địa

66.

Cô Nguyễn Thị Liên

Sử Địa

67.

Cô Bùi Thị Loan

Toán

68.

Cô Trương Kim Long

Giám Thị

69.

Thầy Tôn Thất Lương

Lư Hóa

70.

Cô Lê Ngọc Lựu

Nữ Công

71.

Cô Nguyễn Ngọc Mai

Lư Hóa & Vạn Vật

72.

Cô Phạm Thị Huỳnh Mai

Toán

73.

Cô Bùi Thị Mạnh

Triết

74.

Cô Vũ Thị Mầu

Lư Hóa

75.

Thầy Vũ Huy Mô

Nhân viên văn pḥng

76.

Thầy Phạm Thế Mỹ

Âm Nhạc

77.

Thầy Ngô Gia Nam

Anh Văn

78.

Cô Phạm Thị Thúy Nga

Pháp văn

79.

Cô Nguyễn Thị Ngà

Pháp Văn

80.

Thầy Vũ Ngọc Ngoạn

Lư Hóa

81.

Thầy Phan Đ́nh Ngọc

Anh Văn

82.

Cô Vũ Thị Nguyệt

Anh Văn

83.

Thầy Trần Bá Phẩm

Pháp Văn

84.

Thầy Huỳnh Năng Phoa

Lư Hóa

85.

Thầy Đặng Đức Phú

Sử Địa

86.

Thầy Nguyễn Quốc Phúc

Giám Học&Pháp Văn

87.

Thầy Lưu Văn Quan

Hội Họa

88.

Thầy Trần Thanh Quang

Giám Học

89.

Cô Nguyễn Thị Kim Quy

Sử Địa

90.

Thầy Bành Ngọc Quư

Công Dân

91.

Cô Doăn Thị Quư

Anh Văn

92.

Thầy Phạm Văn Quí

Sử Địa

93.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh

Vạn Vật

94.

Thầy Bùi Thọ Roan

Lư Hóa

95.

Cô Nguyễn Thị Kim-Sa

Pháp Văn

96.

Thầy Bùi Hữu Soái

Sử Địa

97.

Thầy Trịnh Trung Sơn

Lư Hóa

98.

Thầy Nguyễn Hữu Sửu

Toán

99.

Thầy Từ Sỹ

Lư Hóa

100.

Thầy Lê Tá

Lư Hóa

101.

Nguyễn Minh Tân

Toán Lư Hóa

102.

Thầy Mai Viết Tấn

Toán

103.

Cô Lê Thị Cảnh Tâm

Sử Địa

104.

Thầy Phạm Đ́nh Tín

Hội Họa

105.

Thầy Nguyễn Trung Tín

106.

Thầy Phó Quốc Thăng

Âm Nhạc

107.

Thầy Vũ Đức Thịnh

Hiệu Trưởng

8/1963-3/1969

108.

Thầy Vũ Huy Thu

Toán

109.

Cô Trần Thị Minh Thu

Vạn Vật

110.

Cô Lê Thị Thư

Việt Văn

111.

Cô Nguyễn Trần Ngọc Thư

Anh Văn & Việt Văn

112.

Cô Bùi Thị Thường

Việt Văn

113.

Cô Hồ Thị Thủy Tiên

Vạn Vật

114.

Cô Lư Thị Kiên Trinh

Toán

115.

Thầy Đỗ Khắc Trí

Lư Hóa

116.

Thầy Nguyễn Tuấn Tú

Lư Hoá

117.

Thầy Mai Anh Tuấn

Thể Dục

118.

Thầy Phan Trọng Trường

Sử Địa

119.

Cô Bạch Như Tuyết

Pháp văn

120.

Cô Trịnh Ngọc Tuyết

Pháp Văn

121.

Cô Trần Thị Bạch Tuyết

Việt Văn

122.

Cô Huỳnh Cẩm Vân

Việt Văn

123.

Thầy Nguyễn Tường-Vân

Việt Văn

124.

Thầy Nguyễn Văn Vang

Toán

125.

Thầy Nguyễn Hữu Văn

Hiệu Trưởng

 -8/1963 : Quá cố.

126.

Thầy Nguyễn Hữu Vũ

Hội Họa

127.

Thầy Phan Đ́nh Ư

Vạn Vật

128

Thầy Nguyễn Xuân Yên

Âm Nhạc

129

Cô Lê Ngọc Yến

Pháp Văn