C VŨ THỊ HỒNG N

Gio sư Vạn Vật

Cư ngụ : Canada

 

Hnh chụp 5-2002, Ngy Truyền Thống Mạc Đĩnh Chi, Ph Lm, Sign 6