C L THỊ DIỄN

Gio sư VẠN VẬT

Cư ngụ : Sign, Việt Nam.

Người ngồi thứ hai từ bn tri.

Hnh chụp 5-2002, Ngy Truyền Thống Mạc Đĩnh Chi, Ph Lm, Sign 6