C BI THỊ MẠNH

Gio sư TRIẾT

Cư ngụ : Sign, Việt Nam

Hnh chụp 5-2001, Ngy Đại Hội Mạc Đĩnh Chi, Ph Lm, Sign 6