Cô PHẠM THỊ THÚY NGA

Giáo sư  Pháp Văn

Cư ngụ : 15 Proclamation Way , IRVINE CA 92602

California, HOA KỲ

Điện thoại : (714)-730 4042

Email : ngattpham@hotmail.com

Cô Nga hiện đă về hưu