Cô TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

Giáo sư : VIỆT VĂN

Cư ngụ : Sàig̣n, Việt Nam