Thầy NGUYỄN HỮU HIẾN

 Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ : 351/42B Đường Lê Văn Sỹ

Phường 13, Quận 3, Sàig̣n, Việt Nam.

Điện thoại : 931 6509 .

 

Tưởng cũng nên ghi thêm chi tiết sau đây : Thầy Hiến là phu quân của Cô Lê Thị Diễn, dạy môn Vạn Vật cho trường. Thầy Hiến

rời trường Mạc Đĩnh Chi vào năm 1966.