Thầy MAI NGỌC HUY

Giáo sư PHÁP VĂN

Cư ngụ : Sàig̣n, Việt Nam

Thầy Huy sau khi về hưu đă sáng tác một số thơ, tạm lấy tên là Tuyển tập Thơ MAI NGỌC HUY, xin kính mời quư Thầy Cô và các bạn hữu xem qua ở địa chỉ sau đây :

http://members.optusnet.com.au/erudite/mnh.htm