Thầy VŨ ĐỨC THỊNH

HIỆU TRƯỞNG

Cư ngụ : 14 Nguyễn Duy

Phường 4, Quận Bnh Thạnh, Sign, Việt Nam.

Điện thoại : 841 1126

Hnh chụp 5-2002, Ngy Truyền Thống Mạc Đĩnh Chi, Ph Lm, Sign 6.