Thầy NGUYỄN TUẤN TÚ

 Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ : Milpitas, California, Hoa Kỳ

Hàng ngồi từ trái : Thầy Bạch văn Đức ( Lư Hóa ), Thầy Nguyễn Văn Vang ( Toán ), Thầy Nguyễn Hữu Điện ( Toán ), Chú rể ( con trai Thầy Hồng ) Cô dâu Bằng & Hạnh, Thầy Nguyễn Tất Đạt ( Toán ) , Thầy Lư Di, Thầy Nguyễn Tuấn Tú ( Lư Hóa ), Thầy Vũ Ngọc Ngoạn ( Lư Hóa ).

Hàng đứng từ trái :  Cô Nguyễn Thị Mai Hương ( Pháp Văn ), Cô Doăn Thị Quư ( Anh Văn ), Cô Nguyễn Văn Vang, Cô Nguyễn Thị Ngà ( Pháp văn ), Vơ Thị Phượng MĐC K.1974 ( Bà Nguyễn Hữu Điện ),  Dương Thị Liên  Pḥng Hành Chánh MĐC ( Bà Bạch Văn Đức ), Ông Mai ( phu quân cô Nguyễn Thị Ngà ), Cô Thầy Phạm Quân Hồng ( Việt Văn ), Bà Nguyễn Tất Đạt, Tăng Thị Ngọc Hồng MĐC K.1973, Bà Nguyễn Tuấn Tú, Bà Vũ Ngọc Ngoạn.