Danh sch lớp 12 A2, nin kha 1972-1973

 

Nguyễn Thị nh

Cư ngụ : Si Gn

Huỳnh Thị Cẩm

Cư ngụ : California, Hoa Kỳ

 
L Kim Cương

Cư ngụ : Si Gn

 
Huỳnh Thị Mỹ Dung

Cư ngụ : Si Gn

 
L Thị Kim Dung

Cư ngụ : Gia N Đại

 
Lm Thị Kim Dung

Cư ngụ : Si Gn

Từ Thị Phước Hiếu

Cư ngụ : Si Gn

Lm i Hoa

Cư ngụ : Si Gn

 
L Thị Mỹ Hoa

Cư ngụ ; Sydney, c Đại Lợi

Tăng Thị Ngọc Hồng

Cư ngụ : California, Hoa Kỳ

V Thị Hồng

Cư ngụ : Si Gn

Cao Mỹ Huệ

Cư ngụ : Đức Quốc

  Tạ Thị Huệ

Cư ngụ : Si Gn

Phan Thị Hương

Cư ngụ : Si Gn

Nguyễn Thị Kim Lệ

Cư ngụ : Si Gn

 
Dương Thị Ngọc Mai

Cư ngụ : Si Gn

Phan Thị Thanh Nguyn

Cư ngụ : Si Gn

Phạm Ngọc Nhị

Cư ngụ : Sydney, c Đại Lợi

 

Huỳnh Ngọc Nhung

Cư ngụ : Si Gn

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Cư ngụ : Si Gn

 Nguyễn Thị Thanh

Cư ngụ : California, Hoa Kỳ

V Thị Trang

Cư ngụ : Virginia, Hoa Kỳ

Trương Thị Phi Yến

Cư ngụ : California, Hoa Kỳ