PHÂN ƯU

 

   Thật bàng hoàng xúc động khi nhận được tin buồn :

 

THÂN MẪU

 

của bạn

Nguyễn Thị Thanh

vừa qua đời tại Sài G̣n, Việt Nam

ngày 11 tháng 11 năm 2006,

nhằm ngày 21 tháng 09 năm Bính Tuất.

 

 Những cựu học sinh lớp 12A2-1973 Trường Trung học Mạc Đĩnh Chi

xin thành thật chia buồn cùng Thanh & anh Thoa và tang quyến.

Kính chúc hương hồn của Bác được yên giấc ngh́n thu nơi miền Cực Lạc.

--------------------

Đồng thành kính phân ưu :

 Cựu học sinh lớp 12A2-1973,Trung học Mạc Đĩnh Chi,Sài G̣n 6