H họa

 

 

Xin qu bạn phi Nữ của chng ta lưu :

Đừng bao giờ nn đnh người đn ng d chỉ l cnh hoa hồng,

m phải dng biện php no hữu hiệu hơn ?!!

Huỳnh Thị Cẩm