Chẳng lẽ


Chẳng lẽ lại l tnh yu?
Nhn quanh quẩn thấy nắng chiều đầy sn!
Xun cn treo mi trn cnh
M sao l rụng cho đnh l ơi!
Tm bing biếc cả bầu trời
Vng hoe mắt đợi ni lời trc mai
Cũng đnh vi lấp cơn say
                             
 Nguyễn Trong , 1996