Chc bạn


365 ngy đ hết
Một năm qua v Tết đến nơi
Chc g đy năm mới bạn mến thương
Cho xứng với những ngy xưa thn i
Xin chc bạn một năm nhiều vui vẻ
V dồi do sức khoẻ rất hn hoan
Để cng vui trong lc đn Xun sang
Nhiều hạnh phc khi ma Xun đang tới.


Mỹ Huệ,
09-02-2005