Đêm nguyện cầu

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho Nas-dad có lời năm nay
Stocks con tan ră giống mây
Lời đà bán đứt, lỗ thời c̣n đây
Dot.com không cánh lại bay
Con ngồi ngậm đắng nuốt cay mỗi giờ
Thắt lưng buộc bụng ngồi chờ
Dia-mon hứa vợ, nào ngờ biến đâu
Bim-Mo con ngắm từ lâu
Giờ đây con chỉ dám cầu Hon-da
Ngày đêm chạy gạo cho ra
Lương không sao đủ vợ nhà tiêu vun
Tiền nhà nghĩ tới mà run
Tiền Gas lại cứ ùn ùn gia tăng
Ra đường gặp phải giá xăng
Về nhà lại thấy bills thằng Vi-sa
Nợ nần không có lối ra
Con quỳ xin Chúa buông tha chuyến này
Cầu Trời, lạy Chúa nương tay
Ban cho Nas-dad tràn đầy như xưa
Con đây xin hứa sẽ chừa
Tránh xa Mar-ket, Bonds mua đủ xài.

Sưu tầm