Hải u
 
 
Chung quanh anh sng nước
Sng đại dương chập chng
Bn trn bầu trời xanh
Bầy hải u lượn cnh...
 

Lương Thị Nhung
La Velours ( A2 )