Họp mặt ngày Truyền thống MDC

 

Ngày Truyền thống Phú Lâm họp mặt

Để từ nay siết chặt t́nh thương

Quanh năm bận rộn trăm đường

Chạy theo cuộc sống không thường tới lui .

Người người đều ḷng vui hớn hở

Hẹn mỗi năm gặp gỡ nơi đây

Đời ta sống được bao ngày ?

Sao không đoàn kết tiếp tay nhau cùng .

Nhớ năm nào tháng Tư ngày Bốn

Ta gặp nhau thật quá sửng sờ

Bao năm tin tức mịt mờ

Giờ đây gặp lại vui nào vui hơn ?

Lúc vui buồn ta cùng chia sẻ

Cùng hẹn nhau ta mở " oép sai " (website)

Một Thời Áo Trắng như ai

Mạc Đĩnh Chi đó, trường xưa của ḿnh !

 

               Thân mến tặng MTAT

Tống Hữu Sáo