Lời gọi ma Đng
 


Kim Dung dng vẻ thanh cao,
Thm phần đi cc, ai sao snh bằng.
Ngy xưa viết thật l hăng,
Một Thời o Trắng tưởng rằng rất vui !
Ngờ đu pha cht ngậm ngi,
Thu đi Đng đến dập vi tuổi xun !
By giờ d phải gian trun,
Hồng, Hương, Trang, Huệ ...hng tuần viết văn ?!
Gp tay giữ vững tinh thần,
Một lng kết chặt tnh thn năm no.
Mạc Đĩnh Chi đẹp lm sao !
Vng trời kỷ niệm của bao n tnh ?
Ai ơi ! Xin chớ lặng thinh !
Những thương, những nhớ, những tnh...viết ra.
Cho d c phải xt xa.
Tnh ta, ta nhớ thiết tha, ai hờn ?!

Trương Văn Ti
Sydney, 29-10-2005