Mất hứng

 

 

 

Từ ngy đem tặng cả vườn hoa

Sưu tập thơ ca như lỡ đ ?

Cỏ a kh lng đem cải tạo

Hoa tn đnh chịu chẳng ku ca !

Hứng th thơ văn bay đu mất ?

Cố m rặn mi cũng chẳng ra !

Đầu c by giờ sao lộn xộn ?

Suy ra mới cảm thấy mnh gi !!

 

 

Tống Hữu So