Mệt mỏi kiếp người


Vốn sinh làm kiếp con người
Mong sao giử măi nụ cưo`i trên môi
Từ khi ĺa khỏi vành nôi
Cười xinh cũng vắng, đôi môi khô dần !
Duyên trần định số dành phần
Ai người vinh hiển không cần phải lo ?
Ai người xấu số phải co ?
Ai người từ bỏ quanh co đường trần ?
Đôi khi quy trách số phần
Buông lơi chèo chng không cần ngày mai
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng thay
Đến khi nằm xuống, xuôi tay mỉm cười !

Minh Trung
11 Dec. 1998