Mơ một ngày

chiếm lại Hoàng Sa

Sưu tầm


Hoàng Sa di sản của ông cha
Đảo quí hơn châu báu ngọc ngà
Ghi khắc bao đời trên sử Việt
Chủ quyền đất, biển của dân ta

Trung Cộng ỷ dân nhiều nước lớn
dốc ḷng bành trướng xuống miền Nam
âm mưu vẽ lại đường ranh giới
lại được Đồng nô chấp thuận ngầm

Đỉnh cao trí tuệ giữa trời Đông
Sao để nhơ danh giống Lạc Hồng
Vỗ ngực xưng hùng bao thập kỷ
Một ngày đủ thẹn với non sông!

C̣n nhớ miền Nam năm bảy tư
Sức hèn quyết chọi với ḱnh ngư
Thân cô thế yếu đành ôm hận
Để giặc Tàu xâm lấn cơi bờ

Trường Sa, Hoàng Sa, đảo của ta
Đau xót câu "Nam quốc sơn hà"
Bắc đế đem dâng cho Hán đế
"Như hà nghịch lỗ", thẹn lời cha

Từ ấy ḷng người canh cánh đau
Biển Đông gió thảm gọi mưa sầu
Cát vàng nghẹn dưới giày xâm lược
Cờ đỏ kinh hoàng cánh hải âu

Ba mươi năm lẻ đă qua đi
Đất mất nào đâu lấy được ǵ
Đă thế mỗi ngày thêm khiếp nhược
Nhục này muôn thủa vẫn c̣n ghi

Bao giờ khôi phục lại Hoàng Sa
Kẻo tủi anh linh dũng tướng Thà
Biển mẹ thôi đau hồn Nhật Tảo
Trời Nam chim hót khải hoàn ca.

Hà Thất Phu