Mười ly rượu


Một ly xin đáp lễ người
Cho tôi một chút chuyện đời tri ân
Hai ly hồn thấy lâng lâng
Vài câu thơ tỏ, bâng khuâng dạ người
Ba ly đèn bỗng sáng ngời
Văn chương , thi phú, vẽ vời lung tung
Bốn ly tri kỷ tương phùng
Chuyện xưa, chuyện cũ, xin cùng trao nhau
Năm ly khi đứng lao đao
Trời nghiêng, đất cũng lăn nhào nào hay !
Sáu ly lòng vẫn chưa say
Say ân, say nghĩa, nào say men nồng !
Bảy ly đi đứng lòng vòng
Muốn đi thật thẳng, sao vòng về đây ?
Tám ly thôi kể từ đây
Rượu sao chẳng có men cay nữa rồi ?
Chín ly đời sẽ tuyệt vời
Xa rời nhân sự một đời đau thương
Mười ly hết vấn hết vương
Vẫy tay tạm biệt, tìm đường tôi lui !Lý Minh Trung
04 Nov. 1998