Truyền thống Mạc Đĩnh Chi

 

Nhân ngày Truyền thống Mạc Đĩnh Chi
Tặng mấy vần thơ có nệ ǵ ?
Trường xưa c̣n đó , bao năm tháng ?
Lớp cũ xa rồi , kẻ ra đi
Dẫu có tha phương , ḷng vẫn nhớ
Về ngày Truyền thống " em đi si "
Mười hai tháng Năm không dời đổi
Chỉ bận ḷng...kẻ ở người đi !!

Tống Hữu Sáo