Ngày Truyền Thống

 

Thân tặng nhóm Ngũ Long Công Chúa MỘT THỜI ÁO TRẮNG

 

 

Ngày Truyền thống nay mai đến rồi

Bài vở nên lo chuẩn bị thôi !

Thầy Cô đếm được bao nhiêu vị ?

Bạn hữu bao người đến đủ đôi ?

Lớp cũ A hai nhiều kỷ niệm

Trường xưa nay đă đổi thay rồi !

Chúc cho ngày Hội vui như Tết

Mỗi năm mong vẫn thế nầy thôi !

 

Tống Hữu Sáo, 05-2002