Khc Nguyễn Tất NhinThương anh ti cao mệnh yểu
Thương anh vi dập bể du
Khc anh l vng hoa ho
Khc anh gi thảm mưa sầu

Người đi như v sao rơi
Đm nay trăng vỡ lưng trời
Cn đu những tnh thư cũ
Trc đo một tiếng than i

Giờ anh chết nơi xứ lạ
Ci ny tnh bạc như vi
Ci ny trần ai sa ng
Anh đnh trốn bỏ cuộc chơi

Sau những năm di di tản
Giờ anh đ về qu xưa
Dẫu rằng chết trong tủi hận
Vẫn hơn sống giữa lọc lừa

Khc anh đi dng thơ ngng
Khc anh đi giọt lệ trong
Thuyền anh mai ra biển lớn
Chở tnh về với ni sng
1992
(Khi nghe tin Nguyễn Tất Nhin tự st)
Vũ Đnh Trường, Mạc Đĩnh Chi 1972