Nhà vắng

 

Lâu rồi nhà vắng khách tham quan !

Không biết có ai bị l đàng ?

Một Thời Áo Trắng sao im lặng ?

Ngũ Long xin đừng để dở dang !

Đầu năm Nhâm Ngọ sao vui thế ?

Cuối năm mong chẳng thể điêu tàn !

Hy vọng Quí Mùi trời quang đăng

Một Thời Áo Trắng vn hiên ngang !..

 

Mến tặng MTAT

Tống Hữu Sáo, 07-2002