Nh vắng 2

               

Kh lu rồi ln mạng xem chơi

Thấy cảnh nh vắng thật hỡi ơi !

Một Thời o Trắng im lặng tiếng !

Hng Hải Thương Thuyền dzọt biển khơi ?

Nắng Vng mới bắt đầu le li

Dẫu sao xin rn đừng bỏ rơi ?!

Nhm Ngọ năm nay cn kha kh

Qu Mi năm tới biết cn hơi ?!..

 

Tống Hữu So,

Sign, 10-2002