Nhớ Thầy C
 


Thăm Thầy C với vc dng hao gầy.
Như người li đ đưa khch sang sng,
Bn ghế cũ giờ đy lun vắng bng,
Mu o trắng trinh nguyn thuở học tr.
Bạc phong trần với những nếp nhăn nheo.
Quay lưng đi m chn bước khng đnh ,
Ngoảnh mặt laị cn trăm nghn đau xt ...
 

đm bạn hiền 12A2 vẫn cn trong k ức.
PM tặng ring 12A2 thương mến .