Nhớ trường xưa

Kính tặng các thầy cô niên khóa 1965-1972
Thân tặng Bảnh, Tiến, Long, Trung, Tưởng, Dương, Hữu
va toàn thể các bạn niên khóa 65-72
Đặc biệt tặng Trong,
người đă hăng say làm tiếng chim gọi đàn.Mái trường họ Mạc mến thương ơi!
Mấy chục năm qua, mấy ngả đời
Tôi nhớ trường xưa, ôi nhớ quá
Nỗi niềm trong tấc dạ đầy vơi


Trường tôi nép dưới chân cầu ấy
Bên cạnh ḍng kinh nước đục ngầu
Mùa nắng lửa hè hâm hấp cháy
Mùa mưa b́ bơm nước dâng mau


Hai hàng lớp học chạy song song
Ấp ủ bao nhiêu những tuổi hồng
Bảy năm đèn sách công ơn nặng
Thầy cô ơi, nghĩa biển t́nh sông


Bạn hỡi, bây giờ xa cách quá
Người đó ta đây nửa địa cầu
Năm tháng miệt mài trên đất lạ
Nhớ thầy nhớ bạn chạnh ḷng đau


Ta đă mất rồi tuổi thiếu niên
Đời học sinh không vướng lụy phiền
Giá mà ta níu thời gian được
Về trường sống lại phút thần tiên


Mái trường họ Mạc mến thương ơi!
Cho dẫu xa xôi mấy biển trời
Tôi vẫn gửi hồn về chốn ấy
Cho ngày tao ngộ lệ mừng rơi !  


Khách Ly Hương

viết trong niềm cảm khái khi nh́n ảnh họp mặt  
cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi ngày 13/5/2001