Phận ḿnh

 

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Ngưỡng cửa qua rồi , há sợ chi ?

Sáng sớm Công viên đôi bài tập

Chiều chiều gặp bạn quất vài ly

Dĩ văng vàng son thôi khép lại !

Tương lai mờ mịt chớ mong ǵ ?

Mặc ai đeo đuổi trân , cam vị

Ta cứ bắp xôi...chẳng hề chi !!..

 

Tống Hữu Sáo, 02/2002