Tnh o trắng

 

Lc đc my thu của tuổi về,

M hồn o trắng vẫn trinh nguyn.

Vẫn cn nồng ấm tnh b bạn,

Những dấu yu xưa vẫn cận kề.

Bạn ơi ! Xa cch nhớ khn ngui

Dan du cng nhau đ một thời

Ny thy, ny bạn, thời ước mộng,

Cn đọng dư hương suốt cả đời.

Bạn hữu ngy xưa nay ở đu ?

Lun lạc tha hương khắp địa cầu.

Gp tơ dệt lại hương ngy cũ,

MỘT THỜI O TRẮNG ở bn nhau !

 

Một thn hữu,

Sydney, Ma Thu 2002