Vui cùng Mạc Đĩnh Chi
 


" Em đi si " Truyền thống đến ngày
Bao nhiêu năm tháng chẳng phôi phai
Lớp cũ  " A Hai "  c̣n mấy vị ?
Trường xưa nơi ấy đă đổi thay !
Áo trắng một thời , bao kỷ niệm
Ngũ Long Công Chúa mở  " oép sai " ( Website )
Chuyện xưa , chuyện nay sao kể hết ?
Cùng nhau vui vẻ đến...dài dài !!

Tống Hữu Sáo