Hội i Hữu Cựu Học Sinh Trung học MẠC ĨNH CHI

 
Trn trọng knh mời:
 
Qu vị Gio Sư

Qu Anh Chị CHS

Cng Qu Quyến v Qu Thn Hữu
Vui  lng dnh cht thời giờ đến tham dự Họp Mặt Ma H, được tổ chức vo lc:
 
10 giờ sng, ngy Chủ Nhật, 27 Thng 8, Năm 2006, tại Mile Square Park, số 16801 Euclid Ave, Fountain Valley, CA 92708, gc đường Euclid v Warner.
Muốn biết thm chi tiết xin vui lng lin lạc cc anh chị cựu học sinh MĐC sau đy:
 
   Liu Hon Vũ, (858) 679-7002
   Nguyễn Đức Cường, 714-251-8007
   Nguyễn Hồng Mai, (714) 595-9080
   Ngọc N, (714) 785-8520
   Tăng Ngọc-Hồng, (714) 897-6686
   Nguyễn Hon Khải, (408) 712-1974
 

Xin click vo link dưới đy để xem thm chi tiết v địa điểm họp mặt:

http://www.macdinhchireunion.net/board/index.php?action=vthread&forum=2&topic=2568